Kurs pierwszej pomocy przedweterynaryjnej 2015

Udostępnij

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie pracują w branży weterynaryjnej i/lub nie mogą uczestniczyć w kursie RATOWNIK WETERYNARYJNY. Program tego szkolenia skierowany jest do: instruktorów, hodowców, ale też dla właścicieli psów, którzy w razie zagrożenia chcą umieć pomoc swojemu pupilowi.

 

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 

zabezpieczenie miejsca zdarzenia
bezpieczeństwo ratownika i ratowanego zwierzęcia
postępowanie z nieprzytomnym zwierzęciem
resuscytacja krążeniowo oddechowa u zwierząt
urazy mechaniczne (złamania, zwichnięcia, skręcenia)
rany i krwotoki

 

Prelegentem będzie wykładowca Niepublicznego Centrum Kształcenia Silva Lupus Arkadiusz Lichnerowicz – ratownik medyczny i weterynaryjny. Zgłoszeni przyjmujemy do 10 czerwca, po zebraniu 20-osobowej grupy ruszą zapisy z listy rezerwowej. SZKOLENIE JEST JEDNODNIOWE !!!

 

Start:

Sobota: 10:00 – 18:00
Niedziela 9:00 – 17:00

 

Miejsce:

Strzelnica łowiecka (wiata lub namiot)

 

Koszt: 132 zł/dzień

 

 

Sprawdź na mapie